De Gnostieke Rozenkruisers Stichting

stichting van openbaar nut

 

De Gnostieke Rozenkruisers Stichting afgekort “De GRS” - is wettelijk erkend door Koninklijk Besluit te Brussel, op 28 augustus 2011.

De Stichting heeft tot doel de realisering van werken van filantropische, levensbeschouwelijke en wetenschappelijke aard.

 

“De GRS” werkt mee aan een betere samenleving.
  

Lees meer

paarsgeel              groen